• Patríme k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam na Slovensku
  • Máme prevádzky po celom Slovensku
  • Ceníme si  zručnosti a lojalitu našich zamestnancov
  • Služby ponúkame našim zákazníkom už takmer 70 rokov
  • Sme nadnárodná spoločnosť , patríme do Skupiny EUROVIA CS a do koncernu VINCI
  • Realizujeme jak miliónové projekty, tak i menšie zákazky