V stredu 14. apríla 2019 zástupcovia závodu Bratislava slávnostne odovzdali stavbu „Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov“ do užívania objednávateľovi – Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Počas 7 mesiacov bol na horskom priechode Skýcov opravený úsek v dĺžke 12,195 km.  Celkovo bolo zabudovaných 22 200 ton obaľovaných zmesí na ploche takmer 100 000 m2. V rámci projektu boli okrem nových asfaltových vrstiev vozovky osadené zvodidlá v dĺžke 8527 m, vybudované nové priepusty a obnovené dopravné značenie. Súčasťou  bolo aj vybudovanie troch nových autobusových zastávok. Práce prebiehali pod dohľadom hlavného stavbyvedúceho Petra Dubňanského.

Základné informácie o stavbe:

Názov stavby:  „Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov“

Objednávateľ:  Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Eurovia SK, závod Bratislava

Doba realizácie:  9/2018 – 4/2019

Cena diela:  2 452 993,17 EUR  bez DPH