KOŠICE, 14. decembra 2021 – Cesta prvej triedy I/74, ktorá je hlavným ťahom cez mesto Humenné, prešla rekonštrukciou. Opravu úseku v celkovej dĺžke 5 km zrealizovalo Združenie Východ EUROVIA – DOPRASTAV a prebehla v rámci projektu Slovenskej správy ciest. Ten zahŕňa veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku. Cena diela je takmer 950-tisíc eur s DPH.

Rekonštrukcia vozovky pozostávala z frézovania asfaltového podkladu v hrúbke 50 mm, zrealizoval sa asfaltový postrek a položil sa nový kryt  vozovky. Nasledovala výšková úprava uličnej vpuste a rezanie diletačných škár. Stavebné práce prebiehali od 25. októbra do 3. decembra.

„Celková dĺžka opraveného úseku je 5 km a šírka 11,55 m. Celkovo sa odfrézovalo 57 700 m2 asfaltového podkladu a na rovnakú plochu sa položil nový asfalt. Zrealizovala sa tiež zálievka pozdĺžnych diletačných škár v celej dĺžke úseku. Výškovo sa upravilo 25 poklopov,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Obnovený úsek začína na križovatke s cestou do miestnej časti Suchý Jarok a pokračuje cez ulice Mierová, Štefánikova a Kukorelliho po kruhový objazd. Následne vedie cez nadjazd a most ponad rieku Laborec a končí sa na Sninskej ulici.

Pôvodná vozovka nespĺňala požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka oprave komunikácie sa zlepšila jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak budú môcť cez Humenné jazdiť po novej, kvalitnej a bezpečnej vozovke.