V utorok 23. apríla 2019 odovzdal košický závod zástupcom Košického samosprávneho kraja za účasti riaditeľa závodu Štefana Balinta a predsedu KSK  Rastislava Trnku stavbu III/3680 Čerhov – Veľká Tŕňa- Malá Tŕňa – križovatka s I/79 – stavebná úprava cesty. Cesta tretej triedy v tokajskej vinohradníckej oblasti prešla komplexnou rekonštrukciou a dostala nový asfaltový koberec. Práce prebiehali na dvoch úsekoch – medzi obcami Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa a druhý úsek za obcou Malá Tŕňa v celkovej dĺžke takmer 2,5 kilometra. V rámci rekonštrukcie bol zosilnený kryt vozovky, upravené boli vjazdy, priepusty, krajnice a bol položený nový asfaltový koberec. Rekonštrukcia cesty bola súčasťou projektu Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Základné info o stavbe:

Názov stavby: Stavby na cestách KSK

C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov

III/3680 Čerhov – Veľká Tŕňa- Malá Tŕňa – križovatka s I/79 – stavebná úprava cesty

Stavebník: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Košice

Cena: 301.000€ bez DPH