(Košice, 06.08.2019  ) Uprostred prázdnin zahajuje spoločnosť emotívnu video kampaň voči účastníkom cestnej premávky s príznačným názvom Už nikdy. Vyzýva vodičov k opatrnosti a k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel s ohľadom na stavebných pracovníkov na cestách a diaľniciach, a to najmä v tomto letnom období, kedy má mnoho vodičov namierené na dovolenky.

Spoločnosť EUROVIA SK ( člen skupiny EUROVIA CS ), ktorej činnosť je zameraná na dopravné stavebníctvo sa pomocou kampane snaží presvedčiť verejnosť, aby  brala väčší ohľad nielen na ďalších účastníkov cestnej premávky, ale aj na zamestancov spoločnosti, ktorí stavebné práce prevádzajú za plnej premávky. Sú tak vystavení napospas vodičom, ktorí sa často počas jazdy dostatočne nevenujú šoférovaniu, roztyľujú sa telefonovaním, sms-kovaním, či sociálnymi sieťami, pozornosť im odvádza aj jedlo a pitie. Pri náhlej zmene dopravnej situácie všetky tieto aktivity predstavujú obrovské riziko.

Každoročne sa stretávame s prípadmi, kedy dochádza k zraneniem, dokonca aj k usmrteniu pracovníkov na stavbách vozidlami z verejnej premávky. Najčastejšie to býva k vôli nepozornosti a nerešpektovaniu dopravných opatrení v mieste stavby. Vodiči si, bohužiaľ, neuvedomujú, že stačí sekunda a ohrozia život svoj ako aj pracovníkov, ktorí proti rútiacemu sa vozidlu nemajú žiadnu šancu“,  uvádza Simona Tančáková, hovorkyňa EUROVIA SK.

Jeden z posledných prípadov skupina EUROVIA CS zaznamenala minulého roku, kedy vodič vo vysokej rýchlosti nezvládol dobrzdiť k vozidlu idúcim pred ním v zúženom pruhu na diaľnici D1 medzi Prahou  a Brnom. Narazil do vozidla pred sebou, ktoré následne prekonalo mobilné betónové zvodidlá a na mieste usmrtilo pracovníka. Ostatní zamestnanci sa z obavy o svoje životy odmietli vrátiť počas niekoľkých nasledujúcich dní späť na  stavbu. „Takéto prípady sú pre nás ľudsky veľmi ťažké. Ísť za rodinou, ktorej musíte oznámiť, že otec rodiny sa už z práce nikdy nevráti, nie je vôbec nič príjemné“, uvádza Martin Borovka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EUROVIA CS.

Vodiči, ktorí nedodržujú predpísanú povolenú rýchlosť, vzdialenosť medzi vozidlami  a ďalšie bezpečnostné opatrenia, by si tak vďaka kampani mali uvedomiť, ako fatálne môže nehoda zasiahnuť do života všetých zúčastnených. „Rešpektujme, prosím, bezpečnostné pravidlá, pretože cena, ktorá sa platí za ich nedodržanie, je neprimerane vysoká“, apeluje na verejnosť Simona Tančáková a dodáva : „Existujú, samozrejme, aj ohľaduplní vodiči, takých si veľmi vážime a v kampani im ďakujeme.“