V septembri ukončil závod Bratislava rok a pol trvajúci projekt pod názvom Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno.

Jednalo sa o rekonštrukciu ciest a priľahlých chodníkov o celkovej ploche položených asfaltových vrstiev  63 782 m2 ( 14 080 t ) . Práce pozostávali z vyfrézovania pôvodných asfaltových vrstiev, osadenia nových obrubníkov, výškovej úpravy inžinierskych zariadení, pokládky  nových asfaltových vrstiev a vydláždenia chodníkov.  Na ulici Jokaiho a Pohraničnej sa jednalo o kompletnú rekonštrukciu telesa vozovky vrátane vybudovania novej dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, nových parkovacích miest a priľahlých chodníkov.

Základné informácie o stavbe :

Názov stavbyObnova miestnych komunikácii v meste Komárno

Objednávateľ : Mesto Komárno

Zhotoviteľ : Eurovia SK, závod Bratislava

Doba realizácie :  5/2017 – 9/2018

Cena diela :  1 709 687,25 eur bez DPH

Hl. stavbyvedúci : Peter Dubňanský

Predmetom plnenia boli ulice:

 1. SO 01 – Ulica Eötvösova plocha  16 130 m2  – mikrokoberec
 2. SO 02 – Dunajské nábrežie plocha 13 270 m2
 3. SO 03 – Ulica Mesačná plocha  1 951 m2
 4. SO 04 – Ulica Jókaiho plocha  1 104 m2
 5. SO 05 – Gútsky rad plocha  102 m2
 6. SO 06 – Ulica Budovateľská plocha 5 106 m2 – mikrokoberec
 7. SO 07 – Ulica Komáromi Kacza plocha 6 067 m2
 8. SO 08 – Námestie M. R. Štefánika plocha 2 215 m2
 9. SO 09 – Ulica Biskupa Királya /Záhradnícka – Špitálska/ plocha 1 533 m2
 10. SO 10 – Ulica Biskupa Királya /Špitálska – cintorín/ plocha 3 895 m2
 11. SO 11 – Ulica Slobody plocha 5 600 m2
 12. SO 12 – Ulica Včelárska plocha 922 m2
 13. SO 13 – Ulica Jazmínová a Smrečinová plocha 1640 m2
 14. SO 14 – Pohraničná medzi ulicami Jókaiho a Františkánov plocha 1644 m2
 15. SO 15 – Lehárova ul. plocha 2603 m2