Skupina EUROVIA sa etablovala na Slovensku na prelome rokov 2000/2001.  Najprv založila spoločnosť Slov-via a.s. Poprad (1998) a následne získala majoritu v akciovej spoločnosti Cestné stavby a.s. Košice (2000).  V r.2005 dochádza k zlúčeniu oboch spoločností a vzniká EUROVIA – Cesty, a.s. Koncom  roku 2009 sa mení názov spoločnosti na EUROVIA SK, a.s.,  ktorý viac vystihuje porfólio poskytovaných služieb a pozíciu spoločnosti v skupine.

Spoločnosť sa skladá celkovo zo siedmych základných organizačných útvarov (závody) a  z riaditeľstva, sídliaceho v Košiciach. Závody sú rozdelené podľa územnej pôsobnosti a zabezpečujú komplexné dodávky stavebných prác pre daný región.  Pod závody patria aj nižšie organizačné zložky – sektory.  Okrem regionálnych závodov sa v štruktúre nachádzajú aj dva špecializované závody v Poprade – jeden pod názvom Dopravné stavby, ktorý je zameraný na diaľničnú výstavbu a druhý pod názvom Obaľovne, pokrývajúci kompexne výrobu asfaltobetónových zmesí. Tretí špecializovaný pod názvom Operation závod sídli v Banskej Bystrici a jeho činnosť je zameraná na správu a údržbu rýclostnej cesty R1 – severný obchvat Banskej Bystrice.

  • patríme medzi 5 najväčších stavebných firiem na Slovensku
  • sme lídrom v regionálnych PPP projektoch
  • disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celej krajine
  • sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštrukturálne stavby
  • disponujeme najmodernejšími technológiami a technikami (stabilizácia zemín cementom, resp. vápnom, pokládka mikrokobercov, a iné )

Pôsobenie spoločnosti EUROVIA SK, a.s.: