V roku 2019 sme spustili bezpečnostnú kampaň „Už nikdy“, ktorá má účastníkov cestnej premávky upozorniť na práce prebiehajúce na ceste. Vyzýva k rešpektovaniu dočasného dopravného značenia, k dodržiavaniu  maximálnej rýchlosti, ktorá je na úsekoch, kde sa pracuje znížená a zároveň k ohľaduplnosti voči naším zamestnancom, ktorí pracujú na cestách za premávky.

Pokračovaním tejto kampane je osadzovanie obrazových siluet – makiet dopravných policajtov na našich stavbách. Maketa policajta v životnej veľkosti má výrazný psychologický efekt na vodičov a slúži ako výstražný prvok na ceste. Našim cieľom nie je vodičov vystrašiť, ale účelom je, aby vodiči zbystrili a uvedomili si, že sa na ceste niečo deje, a úsekom, na ktorom práve pracujú naši zamestnanci,  prešli  maximálnou povolenou rýchlosťou platnou pre daný úsek.  Zvýšením ostražitosti u účastníkov cestnej premávky možno výrazne prispieť k bezpečnosti našich zamestnancov a ich šťastnému návratu domov k rodinám.