Koncom júla sme odovzdali spoločnosti IMOS Brno, a.s. živičné vrstvy zrealizované v rámci areálovej komunikácie logistického centra GOODMAN v Senci. Jednalo sa o pokládku dvoma finišérmi na teplý spoj. Tento spôsob pokládky umožnil vyššiu kvalitu prevedenia prác bez dodatočnej aplikácie trvale pružnej zálievky a ušetril čas pokládky.

Základné info o stavbe

Názov stavby: Goodman Senec – výstavba haly E

Spevnené plochy a komunikácie

Objednávateľ: IMOS Brno, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s
Termín realizácie: 05/2020 – 07/2020
Cena diela: 0,7 mil. €