V pondelok 22.novembra sme slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovaný úsek cesty II. triedy medzi obcami Demjata a Raslavice v Prešovskom kraji. Projekt realizovaný pre Prešovský samosprávny kraj trval od apríla tohto roka. Zahŕňal modernizáciu cesty v dĺžke takmer 2,5 km, opravu 2 mostných objektov, rekonštrukciu 6 cestných priepustov. Súčasťou bolo aj vynovenie 2 existujúcich odpočívadiel, vrátane osadenia mobiliáru a prístreškov. Rekonštrukciou cesty II/545 Demjata – Raslavice sa prispelo k zvýšeniu bezpečnosti premávky  ako aj  cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a severnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor – cesta E371.

Stavba:                              Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom, II/545 Demjata – Raslavice

Investor:                           Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV

Termín:                             04/2021 – 11/2021

Cena:                                 2 213 999,99€

Hl. stavbyvedúci :            Ing. Ján Zápotocký