Popis projektu

Účelom stavby bolo vybudovať v mieste križovatky Blatné  novú mimoúrovňovú križovatku, ktorá zabezpečila  dopravné prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D1 vo všetkých smeroch. Zároveň bol zrekonštruovaný príslušný úsek D1 na šesťpruhovú diaľnicu. Počas prestavby križovatky bol nad diaľnicou D1 zdemolovaný most a v novej polohe vybudovaný nový most. Celý úsek stavby predstavuje 1420 metrov.

Základné info

Názov :                               D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

Investor :                           Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ :                       EUROVIA SK, a.s., DOPRASTAV, a.s.

Cena :                                 23,3 mil. eur

Doba realizácie :              2016 -2017