EUROVIA SK je spoločensky zodpovedná firma, ktorá si zakladá na dodržiavaní dôsledného odborného a odpovedajúceho prístupu k svojim partnerom, zákazníkom a verejnosti, rovnako ako v na svojom vzťahu k životnému prostrediu.