Popis projektu

V druhej polovici roku 2018 začal bratislavský závod s rekonštrukciou cesty II/503 v úseku D1 (Horný Dvor) – Viničné-Pezinok v celkovej dĺžke 10 km pre Regionálne cesty Bratislava a.s. v objeme 6 000 000,00 EUR bez DPH. Nakoľko je cesta najfrekventovanejšia kvôli spojeniu okresných miest Senec a Pezinok, rekonštrukcia prebiehala v polovičnom profile na viaceré etapy. Práce pozostávali z odfrézovania asfaltobetónových vrstiev vo výmere 104 000 m2, stabilizácie zemín hydraulickým spojivom, recykláciou za studena na mieste vo výmere 68 000 m2, následnej pokládky nových asfaltobetónových vrstiev, na časti komunikácie vo výmere 36 000 m2 bola použitá technológia recyklácie za horúca na mieste.

Základné info

Názov stavby:            Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe RCBA, úsek  Senec – Pezinok

Objednávateľ :            Regionálne cesty Bratislava

Zhotoviteľ :                Eurovia SK, závod Bratislava

Doba realizácie :         9/2018 – 3/2019

Cena diela :                 3,73 mil. € . € bez DPH ( rámcová zmluva )