Popis projektu

Juhozápadný obchvat Bardejova, dlhý 5,310 km, sa nachádza mimo zastavaného územia mesta. Začiatok projektu je v križovatke na ul. kpt. Nálepku a štátnej cesty II/545 (pod nemocnicou) a trasa je napojená na pôvodnú cestu I/77 pred obcou Mokroluh.
Pri stavbe sa myslelo aj na udržanie komfortu tamojších obyvateľov, a preto nechýbajú protihlukové steny s dĺžkou 1 166 metrov, ktoré zaručujú zníženie zaťaženia hlukom. V miestach kríženia preložky cesty I/77 so susednými komunikáciami, cestami a údoliami je vybudovaných celkovo šesť mostov, najdlhší má dĺžku 160 metrov. Takmer pol kilometra trasy z celkovej dĺžky obchvatu vedie po mostoch. Nový obchvat znížil dopravné zaťaženie, zlepšil životné prostredie v okolí existujúcej komunikačnej siete i zvýšil kapacitu cesty. Menší počet križovatiek pomohol kratšiemu času prejazdu.

Základné info

Stavba:

Investor :                      Slovenská správa ciest, a.s. Bratislava

Zhotoviteľ:                   EUROVIA SK, a.s., STRABAG s.r.o.

Cena:                            33,25 mil. €

Termín:                        01/2015 – 10/2016