Popis projektu

Úspešne  sme ukončili pokládku špeciálneho tichého asfaltu VIAPHONE na ceste 1.triedy v obci Dvorianky v okrese Trebišov, ktorá je dlhodobo postihnutá hlukom a otrasmi od kamiónov.

Stavebné práce za 354 000 eur sa realizovali  v polovičnom profile cesty za dočasnej uzávery jedného jazdného pruhu.
Aktuálna druhá etapa riešenia bezpečnosti dopravy v Dvoriankach nadväzuje na výstavbu spomaľovacieho ostrovčeka pred vstupom do obce v smere od Hriadok a položenie špeciálneho tichého asfaltu na kratšej časti cesty, ktoré košický závod realizoval  v roku 2017. Účelom bolo spomalenie dopravného prúdu pred vjazdom do zastavaného územia obce a predpokladané zníženie hlukovej záťaže z cestnej dopravy.

Základné info

Názov projektu :          I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II.etapa

Objednávateľ :              Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ :                  EUROVIA SK, závod Košice

Cena diela :                  354 050 EUR

Termín realizácie :        05/2019- 08/2019