Popis projektu

Stavba zahŕňala prestavbu jestvujúcej priesečnej, svetelne riadenej križovatky ciest I/50 a I/18 a miestnej komunikácie na veľkú okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných pruhov. Vďaka novému dopravnému uzlu sa zvýšila bezpečnosť chodcov na frekventovanom území, a plynulosť cestnej premávky na križovatke, ktorá je súčasťou medzinárodného ťahu v smere na štátnu hranicu s Ukrajinou.

Základné info

Názov stavby:            I/50 a I/18 Michalovce križovatka

Objednávateľ :            Slovenská správa ciest, a.s.

Zhotoviteľ :                EUROVIA SK, závod Košice

Doba realizácie :         10/2013 – 11/2014

Cena diela :                 2,27 mil. €