Popis projektu

Kľúčová križovatka v meste Prešov, kde sa križujú hlavné dopravné tepny v smeroch Poprad – Vranov nad Topľou a Poprad – Košice prešla v rámci tohto projektu rozšírením,  zároveň sa zvýšil  počet odbočovacích jazdných pruhov. Popri ceste pribudla aj protihluková stena, vybudoval sa  nový most cez rieku Torysa a  chodník spolu s cyklocestou popod most. Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.

Základné info

Stavba:                        I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most

Investor:                                   Slovenská správa ciest, a.s. Bratislava

Zhotoviteľ:                               EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV

Cena:                            7,88 mil. €

Termín:                         06/2018 – 02/2020