Popis projektu

Modernizácia 12-kilometrového úseku na ceste II. triedy horského priechodu medzi Topoľčiankami a Skýcovom zahŕňala výmenu  asfaltových  vrstiev vozovky, výmenu zvodidiel v dĺžke 8527 metrov, osadenie 286 nových dopravných značiek, vybudovanie nových priepustov. Súčasťou  bolo aj vybudovanie troch nových autobusových zastávok.

Celkovo bolo zabudovaných 22 200 ton obaľovaných zmesí na ploche takmer 100 000 m2.

Základné info

Názov stavby:            Cesta II/511 Topoľčianky – Skýcov

Objednávateľ :            Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ :                Eurovia SK, závod Bratislava

Doba realizácie :         9/2018 – 4/2019

Cena diela :                 2,5 mil. € bez DPH