KOŠICE, 3. decembra 2021 –  Frekventovaná cesta prvej triedy I/74 medzi mestom Humenné a obcou Belá nad Cirochou prešla rekonštrukciou. Opravu dvoch úsekov v celkovej dĺžke takmer 11 km zrealizovalo Združenie Východ EUROVIA – DOPRASTAV a prebehla v rámci projektu Slovenskej správy ciest. Ten zahŕňa veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku. Cena diela je viac ako 1,79 mil. EUR bez DPH.

Rekonštrukcia vozovky pozostávala z frézovania asfaltového podkladu v rôznych hrúbkach, pokládky nového krytu vozovky, spevnenia krajníc, výškovej úpravy uličnej vpuste a poklopov. Stavebné práce prebiehali od 15. októbra do 3. decembra toho roku, skončili teda o 10 dní skôr ako bolo plánované.

„Celková dĺžka dvoch rekonštruovaných úsekov je 10,84 km a šírka vozovky 7,7 m. Celkovo sa odfrézovalo takmer 84-tisíc m² asfaltového podkladu a na rovnakú plochu sa položil nový asfalt. V rámci rekonštrukcie sa výškovo upravilo 12 poklopov a dosypalo sa 2 400 m2 krajníc,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Pôvodná vozovka nespĺňala požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka obnoveniu povrchu komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak cestu budú môcť využívať niekoľko ďalších rokov vo vysokom komforte a určite ocenia, že budú jazdiť po novej, kvalitnej a bezpečnej vozovke.

Združenie EUROVIA – DOPRASTAV, ako jeden zo zhotoviteľov v rámci projektu Veľkoplošných opráv ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest, od apríla opravilo už viac ako 21 úsekov ciest po celom Slovensku. Projekt bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.