V pondelok 7. decembra sa motoristi v okrese Partizánske dočkali mikulášskeho balíčka v podobe novo zrekonštruovaného úseku cesty II/579 Hradište – Partizánske v dĺžke 7,1km. Táto cesta je považovaná za najvyťaženejšiu cestu II. triedy v rámci Trenčianskeho kraja. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene a úprave podložia v celkovej dĺžke 5,5km, vybudovaniu dažďovej kanalizácie v časti Návojovce, rekonštrukcií oporného múru v obci Hradište, rozšíreniu a osvetleniu križovatky  v obci Skačany. Položili sa nové asfaltové vrstvy. Taktiež pribudli nové záchytné bezpečnostné prvky, deliace ostrovčeky, osvetlenia prechodov, plašiče zveri. Cesta sa tým stala bezpečnejšia a modernejšia.

Základne info :

Názov: Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište –Partizánske

Objednávateľ : Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s.; závod Bratislava

Termín realizácie: 9/2019 – 11/2020

Cena diela: 3 143 298,12 Eur bez dph