Európska komisia blahoželá spoločnosti EUROVIA SK  k jej  environmentálnym úspechom, ako jednej z prvých a najdlhšie registrovaných organizácii v EMAS  na  Slovensku.