Začíname stavať II. úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany

Poklopanie základného kameňa II. úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca