S NDS sme podpísali zmluvu na realizáciu R2 Šaca – Košické Oľšany, II.úsek

V polovici marca 2022 bola oficiálne podpísaná zmluva o