Postavíme nový most nad riekou Hron v Banskej Bystrici

V mestskej časti Radvaň – Iliaš zrealizujú naši banskobystrickí kolegovia