Opravili sme mestské komunikácie v Trenčíne

V druhej polovici augusta zrealizoval závod STRED, sektor Žilina stavebné