V košickej Barci je položený asfalt s obsahom PET vlákien

V priebehu októbra zrealizovali pracovníci závodu Košice rekonštrukčné práce v mestskej