Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora

Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov,